Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Bevaka denna bok

Nya perspektiv på organisation och ledarskap

Av: Lee G. Bolman, Terrence E. Deal

ISBN: 9789144034959

I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap:Det strukturella perspektivet Hur man organiserar och strukturerar grupper och arbetslag för att uppnå bästa resultat.Human resource-perspektivet Hur man kan anpassa en organisation efter mänskliga behov och genom detta påverka gruppers dynamik på ett positivt sätt.Det politiska perspektivet Hur man hanterar makt och konflikter i organisationen.Det symboliska perspektivet Hur man skapar en kultur som ger mening åt arbetet genom ritualer, ceremonier och berättelser.Genom att använda dessa fyra perspektiv kan man betrakta organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel, och författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av organisatorisk komplexitet. De organisationsteoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven.I denna grundligt reviderade tredje upplaga beaktas den aktuella utvecklingen inom organisations- och ledarskapsforskningen. Ett antal fall har tillkommit och begreppet mångfald i organisationer ges ett större utrymme genom att exempelvis genus och olika kulturer diskuteras. En annan nyhet ärOrganisationsteorins Greatest Hits, ett textavsnitt som behandlar de mest inflytelserika akademiska verken vilka också ligger till grund för boken.Tredje upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 481kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 79%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.