Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård
Bevaka denna bok

Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård

Av: Bo Hallin, Sven Siverbo

ISBN: 9789144026800

Hälso- och sjukvård är en kärnverksamhet i välfärdsstaten och en självklarhet i det moderna samhället. I vårt land kommer de flesta människor i flera skeden av livet i kontakt med hälso- och sjukvården.

Denna bok handlar om organisering och styrning av hälso- och sjukvård. I boken beskrivs drivkrafterna för hälso- och sjukvårdens utveckling och hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad. Vidare beskrivs och diskuteras hur de grundläggande styrmodellerna, marknad, hierarki och nätverk, kan användas inom hälso- och sjukvården. En central fråga som behandlas är vilka effekter som marknadsreformerna har medfört inom svensk hälso- och sjukvård. Tre typer av marknadsreformer hehandlas särskilt. Dessa är beställar-utförarmodellen, presentationsfinansiering och valfrihet. Analysen bygger på en genomgång av ett stort antal forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar, som behandlar hälso- och sjukvården ur ett organisationsteoretiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Inspiration har även hämtats från hälsoekonomi och statsvetenskap. Avslutningsvis förs ett resonemang om vad som utmärker god stryning.

Boken är avsedd som kurslitteratur på universitet och högskolor. Den vänder sig även till politiker verksamma i landsting och regioner samt till forskare med intresse för organisationsteori och hälso- och sjukvård.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 325kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 54%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.