Handskrekommendation inom hälso- och sjukvården
Bevaka denna bok

Handskrekommendation inom hälso- och sjukvården

Av: Rosalie Hammarsten, Jan Hammarsten, Hans Jörbeck

ISBN: 9789144024172

Inom vårdsektorn används medicinska handskar som barriärskydd mot överföring av infektioner, mot allergiframkallande och toxiska ämnen och som skydd mot joniserande strålning vid röntgenundersökningar. Problemen i samband med val och inköp av handskar har gradvis blivet större i takt med en ökad användning av handskar och ett ökat utbud av olika typer av handskar på marknaden. I den medicinska fackpressen har det publicerats många artiklar om handskrelaterade frågor. För att underlätta val av handskar har en projektgrupp utarbetat denna handskrekommendation för hälso- och sjukvården.

Handboken är avsedd att användas av alla som arbetar med någon form av vård. Den ska ge en samlad vägledning när det gäller olika aspekter på handskproblemet. Tanken är också att materialet ska användas som stöd vid de beslutsprocesser som är nödvändiga för att säkerställa att rätt handskar köps in för den aktuella uppgiften samtidigt som riskerna minimeras för både användare och patient.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Handskrekommendation inom hälso- och sjukvården Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.