Medicinska sjukdomar
Bevaka denna bok

Medicinska sjukdomar

Av: Elsy Ericson

ISBN: 9789144018942

Boken beskriver den medicinska vård och behandling som utgör en stor del av sjuksköterskans arbetsområden både inom invärtesmedicinska vårdenheter på sjukhus och inom vårdenheter i kommunal sjukvård.Denna andra upplaga är uppdaterad och kompletterad med flera nya kapitel om medicinska tumörsjukdomar, neuromuskulära sjukdomar, endokrinologiska sjukdomar och skelettsjukdomar. Tidigare kapitel är kraftigt utökade som t.ex. hjärtsjukdomar, ateroskleros/hyperlipidemi/fetma, magtarmsjukdomar och reumatiska sjukdomar. Dessutom ingår kapitel om smärta, sömnproblem, nutrition, obstipation, diarr, trombos, bensår, infektion och sepsis samt vård vid livets slut.Varje sjukdomsbeskrivning inleds med ett patofysiologiavsnitt som följs av symtombild, diagnostik och behandling, där specifik omvårdnadsbehandling särskilt betonas. I varje sjukdomsbeskrivning ingår även förslag till egenvård och preventiv behandling.I anslutning till flera sjukdomstillstånd presenteras en fallbeskrivning med åtföljande frågor som kan utgöra utgångspunkt för problembaserade diskussioner kring olika vårdsituationer.En stor mängd litteraturförslag ges efter varje sjukdomsavsnitt som omfattar både vetenskapliga artiklar där omvårdnadsavhandlingar och uppsatser har särskild rubrik samt medicinsk fördjupningslitteratur och olika författningar som anknyter till ämnet.Flera webbadresser föreslås som hjälp för sökning efter ytterligare kunskaper på Internet.Boken vänder sig främst till sjuksköterskestudenter på grundutbildningsnivå och kan användas som kursbok under hela utbildningen. Den kan också användas i specialist- och vidareutbildningar samt som referensbok för yrkesverksamma sjuksköterskor.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.