Barnet, språket och miljön
Bevaka denna bok

Barnet, språket och miljön

Av: Svensson, Ann-Katrin

ISBN: 9789144018577

I denna bok, liksom i författarens tidigare bok Språkglädje, är temat miljöns stora betydelse för barns språkliga utveckling. Författaren redogör för tal- och skriftspråksutvecklingen upp till tidig skolålder samt visar hur skillnader i den verbala och skriftspråkliga miljön påverkar språkutvecklingen. Syftet är att öka medvetenheten om hur man i förskola och skola kan träna barnens språkliga medvetenhet samt skapa en miljö som stödjer och stimulerar utvecklingen.

Inledningsvis förklaras grundläggande språkliga begrepp samt ges en översikt över de senaste fem decenniernas viktigaste teorier inom området. Boken innehåller vidare följande avsnitt:

• Talspråksutveckling hos barn i åldern 0–7 år

• Språklig medvetenhet

• Läs- och skrivinlärningsmetoder

• Uppväxtmiljöns betydelse för språket

• Datorn som pedagogiskt verktyg för språkstimulering

• Två- och flerspråkiga barns språkutveckling

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av personal inom förskola, fritidshem och skola samt för andra som vill fördjupa sina kunskaper om barns språkutveckling.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 45krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.