Geriatriska sjukdomar
Bevaka denna bok

Geriatriska sjukdomar

Av: Mayethel Larsson, Åke Rundgren

ISBN: 9789144018294

Förekomsten av såväl kroniska som akuta sjukdomar hos äldre i kombination med olika åldersförändringar gör att geriatrisk vård på många sätt skiljer sig från andra vårdområden. Sårbara system hos äldre individer blir lätt störda av mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Följden blir ofta ett antal problem, varav de allvarligaste är immobilisering, konfusion, urininkontinens och risk för fallolyckor. Detta kräver en genomtänkt och snabbt insatt omvårdnad för att förhindra eller lindra konsekvenserna av dessa besvär, som lätt kan bli kroniska.Boken, som här föreligger i en andra upplaga, belyser vanliga geriatriska problem/behov och tillstånd vad gäller bakgrund, handläggning och omvårdnadsbehov. Boken består av tre delar. Den första är inriktad på åldrandet och åldersförändringar hos den friska, äldre individen. Del två belyser allt det som skiljer den äldre från den yngre och medelålders patienten. Del tre, som är den mest omfattande, beskriver olika sjukdomar och särskilda behov bland äldre, samt hur dessa handläggs i det geriatriska vårdteamet.Bokens andra upplaga har tagits fram i samråd med och önskemål från lärare vid vårdhögskolor i landet. Ett flertal kapitel har byggts ut, en del nya har tillkommit och referenserna är genomgående uppdaterade.Boken vänder sig huvudsakligen till sjuksköterskor under grundutbildning men är också av värde i andra typer av vårdutbildning. Eftersom den geriatriska patienten återfinns inom i stort sett alla vårdavdelningar med undantag för obstetriska och pediatriska enheter så torde boken vara användbar för flertalet sjuksköterskor oberoende av specialitet.Andra upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 466kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 68%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.