Medicinsk teknik för sjuksköterskor
Bevaka denna bok

Medicinsk teknik för sjuksköterskor

Av: Eva Björkman

ISBN: 9789144016696

Högt tekniskt kunnande är idag krav som ställs på en sjuksköterska. Medicinsk forskning pågår ständigt. Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter för yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter inom akut-, långtids- och primärvård belyses.En grundlig revidering har gjorts och ett nytt avsnitt har tillkommit. Innehållet behandlar perifer och central venkateter, subkutan venport, intravenös infusionsbehandling, transfusion, enteral sondsättning och nutrition, katetrisering av urinvägarna, oxygenbehandling samt sugning av luftvägarna. Varje avsnitt innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund med anknytning till aktuell forskning och gällande författningar för respektive uppgift. Avsnitten avslutas med en referenslista som underlättar fördjupning i ämnesområdet.Boken är avsedd för undervisning på vårdhögskolans grund- och vidareutbildning samt reaktiveringsutbildning för sjuksköterskor. Den vänder sig även till biomedicinska analytiker, röntgenassistenter, medicine studerande och andra intresserade. Boken kan lämpligen användas som förberedelse inför den kliniska utbildningen på olika nivåer men även som uppslagsbok för yrkesverksam vårdpersonal.Till boken finns en cd-rom. Den visar vissa praktiska moment som behandlas i boken. Cd:n är avsedd som ett komplement. Materialet lämpar sig väl för distansutbildning. Innehållet i boken är i stor utsträckning självinstruerande.Författarna har under flera år arbetat som lärare vid vårdhögskola och vårdgymnasium men har också mångårig erfarenhet som sjuksköterskor inom akut- och intensivvård, obstetrik samt långtidssjukvård.ANDRA UPPLAGAN

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 99krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.