Den uppmärksamma organisationen : från business intelligence till intelligent business
Bevaka denna bok

Den uppmärksamma organisationen : från business intelligence till intelligent business

Av: Sven Hamrefors

ISBN: 9789144016337

Information finns det gott om. Uppmärksamhet är det sämre beställt med. Denna bok är tänkt att vara en inspiration för dig som reflekterar kring frågan hur din verksamhet kan bli mer omvärlds- orienterad och entreprenöriell i dagens snabbt föränderliga nätverkssamhälle. Det blir allt viktigare att medarbetare, i alla skikt i företagen, snabbt och effektivt kan samarbeta med varandra och med andra människor i globala nätverk.

Denna bok handlar om hur man kan förbättra en organisations uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i omvärlden, samt att agera proaktivt på de förväntade förändringarna. Den behandlar såväl generella åtgärder i organisationens struktur och processer som specifik utveckling av funktioner som läser förändringarna i omvärlden.

Boken vänder sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som ledare inom näringsliv och förvaltning

Köp Den uppmärksamma organisationen : från business intelligence till intelligent business Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.