Barn- och ungdomspsykologi
Bevaka denna bok

Barn- och ungdomspsykologi

Av: Oddbjørn Evenshaug, Dag Hallen

ISBN: 9789144015958

Denna grundbok i barn- och ungdomspsykologi ger en lättläst och spännande inblick i barnets utveckling från spädbarn till tonåring. Författarna tar upp olika aspekter av barnets utveckling och sätter in dessa i ett pedagogiskt helhetsperspektiv som utgår från barnets och familjens samspel med sin omgivning.

Bokens huvuddelar tar upp:

? barn- och ungdomspsykologins uppgifter och grundbegrepp

? spädbarnspsykologi och barnets fysiska utveckling

? barnets intellektuella utveckling

? motivation och emotion

? samspel mellan individ, familj och institution

? barn och kultur

Till varje kapitel finns arbetsuppgifter och litteraturförslag.

Boken är avsedd för samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.