Inkomstskatt
Bevaka denna bok

Inkomstskatt

Av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg

ISBN: 9789144014395

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Del 1 ger bl.a. en bild över inkomstbeskattningens funktion och utformning samt redogör för de olika inkomstslagen. Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen.Boken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämpligsom kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskildafrågor kan boken även fungera som en handbok i denpraktiska yrkes­utövningen efter studierna.Denna elfte upplaga av boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2007.Elfte upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.