Sjuksköterskans journalföring
Bevaka denna bok

Sjuksköterskans journalföring

Av: Catrin Björvell

ISBN: 9789144013824

Att utveckla sin journalföring av omvårdnad är väsentligt för alla svenska sjuksköterskor idag. Det har dock visat sig att det inte är helt lätt att få omvårdnadsdokumentation att fungera väl i praktiken, att få den att kännas meningsfull för såväl patient som sjuksköterska, att undvika dubbeldokumenterande och att se vad som är omvårdnadsdata.

Sjuksköterskans journalföring kritiseras ofta för att vara för omfattande såväl avseende tid som skriven mängd. Om det är så, vad kan man göra åt det? Den här boken har bl.a. som syfte att hjälpa sjuksköterskor att hitta rätt i sin journalföring – vad skall skrivas och vad skall inte skrivas? Hur ofta? Hur mycket? Och när? Boken som är baserad på VIPS-modellen, är till för att underlätta inlärning och införande av en strukturerad och ändamålsenlig journalföring av omvårdnad. Journalföringen skall inte enbart vara lagenlig utan skall framför allt vara ett effektivt och meningsfull arbetsredskap i den kliniska vardagen.

I boken ges en mängd exempel, dels författarens egna, dels exempel från journaler som är skrivna av sjuksköterskor i praktisk verksamhet. Boken har tre delar, en allmän del om förändringsarbete, ledarskap och andra förutsättningar för en ändamålsenlig dokumentation, en teoretisk del där de olika momenten och dess eventuella svårigheter beskrivs och en praktisk del med exempel till varje moment.



På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m.

Andra upplagan

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.