Kommunikation i kliniken
Bevaka denna bok

Kommunikation i kliniken

Av: Eline Thornquist

ISBN: 9789144013732

Kravet på mer och bättre information och kommunikation ökar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

– Vad menas med information och vem informerar vilka om vad?

– Vad innebär kommunikation och hur skapas verkligt samarbete?

I denna bok konkretiseras dessa frågor i praktiska situationer som diskuteras ur olika teoretiska perspektiv. Författaren visar hur informationsutbyte och kommunikation är en del av yrkesutövningen och hur sjukvårdspersonal kan använda sin kunskap och sin yrkes-roll – och position på olika sätt i mötet med patient och medarbetare. Exempel på centrala frågor som behandlas i boken är:

– Hur används språket i det kliniska mötet?

– Hur talar och skriver sjukvårdspersonal om patienterna och om sin professionella verksamhet?

– Vilken roll spelar kroppen i samhandlingen?

– Hur samarbetar sjukvårdspersonal sinsemellan?

I boken betonas att detaljer kan säga oss mycket om de större sammanhangen. Det enskilda mötet mellan patient/klient och yrkesutövare beror ofta på yttre förhållanden och kommunikation diskuteras därför i belysning av kunskapsutveckling, arbetsfördelning och organisation inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Boken vänder sig till läkare och sjukgymnaster, till medicin- och sjukgymnaststuderande liksom till andra verksamma inom denna sektor.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Kommunikation i kliniken Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.