Etniska relationer i vård och omsorg
Bevaka denna bok

Etniska relationer i vård och omsorg

Av: Finnur Magnusson

ISBN: 9789144013633

Kulturmöten inom vård och omsorg är ett tema som diskuterats i många sammanhang under senare år. Ämnet är viktigt utifrån flera aspekter. Möten mellan invandrare och vårdpersonal präglas ofta av missförstånd, skepsis och förutfattade meningar. Här kan lätt uppstå en klyfta som får konsekvensen att den invandrare som söker vård och omsorg riskerar att inte få den hjälp han/hon behöver.

Boken har som utgångspunkt att problematisera några av de teman som ryms inom detta fält, konkreta situationer som kan uppstå i mötet mellan vård- och omsorgsgivaren och klienten/patienten. Läsaren möter invandrare som berättar om erfarenheten av att vara invandrad förälder till funktionshindrade barn och mötet med den svenska omsorgen, och får även en insyn i hur hemvårdsinspektörer resonerar kring hjälpbehövande äldre invandrare. Författarna resonerar kring hur begrepp som etnicitet och kultur har använts i diskussionen kring invandrares möte med svensk vård och omsorg.

Boken riktar sig till vård- och omsorgsutbildningar samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgssektorn.

Köp Etniska relationer i vård och omsorg Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.