Socialpsykologi
Bevaka denna bok

Socialpsykologi

Av: Thomas Johansson

ISBN: 9789144013596

Den moderna socialpsykologin tar sin utgångspunkt i formeln ”individ/samhälle”, men handlar i första hand varken om individer eller samhällen, utan om snedstrecket mellan individ och samhälle. Social-psykologi är därför av nödvändighet en tvärvetenskaplig disciplin. Den uppmanar till ett kreativt, spontant, konstnärligt och sublimt sätt att förhålla sig till de komplexa processer som utspelar sig mellan de positioner vi ofta kallar ”individ” och ”samhälle”. Den socialpsykologi som presenteras i den här boken nöjer sig inte med att på sedvanligt sätt redogöra för socialpsykologiska teorier och begrepp, utan uppmanar även läsaren att utveckla ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till formeln ”individ/samhälle”. Det moderna projekt som presenteras innebär ett ständigt ifrågasättande och utvecklande av de tankemodeller och begrepp vi använder för att förstå ”människa/ samhälle”.

I den första delen av boken får vi följa utvecklingen av den moderna socialpsykologin från Georg Simmel och Chicagoskolan via Erving Goffman, Herbert Marcuse, G.H. Mead, Norbert Elias och Walter Benjamin till Anthony Giddens och Zygmunt Bauman. Den andra delen av boken ger en god inblick i ett antal för socialpsykologin centrala teman, som främlingskapets socialpsykologi, narcissism, kroppens socialpsykologi, ungdomskultur, globalisering och identitet samt medialisering och reflexivitet.

Boken riktar sig till universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.