Miljöer för lärande
Bevaka denna bok

Miljöer för lärande

ISBN: 9789144011196

Frågor om lärande och kunskap är ständigt återkommande i diskussionen om skolan. Hur kan man veta vad eleverna lär sig i skolan? Vad betyder olika sätt att lägga upp skolarbetet för lärandet? Hur kan man undersöka elevernas kunskaper? Detta är några av de frågor som belyses i denna bok.

Syftet med boken är bl.a att fungera som en introduktion till och en orientering om socio-kulturellt perspektiv på lärande, samt att presentera olika sätt att förstå och beskriva elevers kunskaper ur ett sådant perspektiv. I den första delen av boken behandlas pedagogiska verksamheter i förskola, fritidshem och skola som miljöer som möjliggör olika slags lärande. Här fokuseras olika utformningar av den praktiska verksamheten samt betydelsen av detta för elevens lärande. Bokens andra del behandlar hur tänkande och förståelse tar form i olika språkliga eller diskursiva sammanhang.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 40krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.