Kvantitativa metoder
Bevaka denna bok

Kvantitativa metoder

Av: Eva Eggeby, Johan Söderberg

ISBN: 9789144007571

Den här boken innehåller såväl de mest grundläggande statistiska metoderna medelvärde, median, standardavvikelse etc som lite mer specificerade tillämpningar av regressionsanalyser (t ex beräkningar av pris- och inkomstelasticiteter). Metoderna illustreras med aktuella exempel från olika forskningsfält. Exemplen visar inte bara hur beräkningarna går till rent tekniskt utan även hur man som forskare kan gå från frågeställning till tolkning av resultaten.

En del av bokens räkneexempel bygger på relativt långa sifferserier, vilka kan laddas ner i Excel-format från bokens hemsida. Läsaren ges därmed möjlighet att på egen hand arbeta med och fördjupa sig i bokens exempel och övningar.

Författarna har undervisat i statistik på ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Boken vänder sig till studenter och lärare i ekonomisk historia, historia, nationalekonomi, företagsekonomi och andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga området.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 377kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 87%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.