Hygien i vårdarbete
Bevaka denna bok

Hygien i vårdarbete

Av: Jørn Stordalen

ISBN: 9789144007250

Hygien i vårdarbete beskriver de viktigaste hygieniska principerna: handhygien, hantering av rent och orent samt aseptik och antiseptik. Boken tar upp ämnen som smittspridning, sjukhusinfektioners orsaker och konsekvenser samt åtgärder för prevention och kontroll. Den diskuterar indikationer för isoleringsåtgärder, isoleringsrummens utformning, skyddsutrustning, hantering av textilier och annan utrustning samt avfallshantering. Vidare diskuteras hygieniska principer vid sjukhus kontra inom hemsjukvård. Ett särskilt kapitel ägnas åt samhällshygien: renhållning, dricksvattenhantering och livsmedelshygien.

Boken vänder sig främst till sjuksköterskestuderande, men lämpar sig även för studerande inom andra vårdutbildningar. Den är också lämplig som uppslagsbok till redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Hygien i vårdarbete Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.