Socialförsäkringsrätt
Bevaka denna bok

Socialförsäkringsrätt

Av: Elisabeth Arvidsson

ISBN: 9789140696083

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag. Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES.

Författaren behandlar också rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta vid sjukdom och skada. Dessutom redogörs för möjlighet till handikappersättning, assistansersättning, bilstöd samt vårdbidrag för den som har funktionsnedsättning eller sjukdom. Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.

Sedan förra upplagan har nya författningar införts gällande bland annat borttagande av den bortre gränsen för sjukpenning. Detta, och andra viktiga författningsändringar, redovisas i denna upplaga, liksom nya rättsfall som påverkar bedömningen av assistansersättning, sjukfallens utveckling med mera. Boken vänder sig främst till högskole- och universitetsstudenter inom socionom-, handikapp- och rehabiliteringsprogram, vårdvetenskapliga program samt fristående kurser inom dessa områden. Den är även relevant för yrkesverksamma inom välfärdssektorn samt övriga med intresse för dessa rättigheter.

Elisabeth Arvidsson är jur.kand., LLM och senior universitetsadjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola, där hon undervisar i bland annat LSS socialförsäkringsrätt.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 339kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 120krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 65%

Köp Socialförsäkringsrätt Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.