Arbetsliv för alla
Bevaka denna bok

Arbetsliv för alla

Av: Berth Danermark, Susanna Larsson Tholén

ISBN: 9789140694539

Hur fungerar arbetsmarknaden i Sverige för personer med funktionsnedsättning? Är det fler personer med funktionsnedsättning i Sverige som är i arbete än i övriga EU-länder? Hur utvecklas en god samverkan för att öka möjligheterna att nå, få och behålla ett arbete för personer med funktionsnedsättning? Leder ökad samverkan mellan arbetsgivare och myndigheter till ökad tillgänglighet?

I den här boken belyser några av landets ledande forskare inom området temat funktionsnedsättning och arbetsliv utifrån olika perspektiv.

I boken ges också en rad exempel på hur samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsmiljön ser ut och hur omgivningsfaktorer kan förändras så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas. Avslutningsvis ger författarna en samlad bild av centrala faktorer som påverkar tillgängligheten, samtidigt som ansvarsfrågan diskuteras.

Susanna Larsson Tholén är fil.dr i kognitiv ergonomi och forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Berth Danermark är professor i sociologi vid Örebro universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).

Ingrid Anderzén är forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Sif Bjarnason är fil.lic. i handikappvetenskap, forskare och projektsekreterare vid Örebro universitet.

Elisabet Classon är legitimerad psykolog, fil.dr i handikappvetenskap och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Per Germundsson är fil.dr och universitetslektor i socialt arbete, med inriktning handikapp och rehabilitering, vid Malmö högskola.

Thomas Karlsson är biträdande professor i neuropsykologi. Han bedriver undervisning och forskning vid Linköpings universitet.

Veronica Lövgren är socionom, fil.dr och lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet samt forskningsledare för Umeå centrum för funktionshinderforskning.

Urban Markström är socionom, fil.dr och professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet samt International Reader vid Helsingfors universitet.

Maria Norstedt är fil.dr i sociologi och lektor vid Hälsa Samhälle, Malmö högskola.

Jerker Rönnberg är professor i psykologi, särskilt handikappvetenskap.

Lennart Sauer är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Christian Ståhl är universitetslektor och docent vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Elisabet Söderberg är studie- och yrkesvägledare, fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Jonas Wells arbetar som utvecklingsansvarig för Nationella nätverket för samordningsförbund och som förbundschef för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

 

 

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 368kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 220krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 40%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.