Synpunkt 1b 100 p 2:a uppl är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasiets studieförberedande program. Boken presenterar grundläggande naturvetenskap och ger eleven en bra bas för att kunna ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning. Författarens erkänt goda förmåga att klargöra även de mest komplicerade naturvetenskapliga begrepp och samband på ett pedagogiskt och tydligt sätt underlättar och stödjer inlärning. Som lärare får du en lärobok du kan vara trygg med i din undervisning.

Denna nya upplaga har fått en tydligare koppling till ämnesplanen. Syfte, centralt innehåll och kunskapsmål presenteras i inledningen till varje kapitel så att eleverna kan se vilka förmågor de förväntas utveckla och vilka mål de bör uppnå. Många avsnitt är bearbetade eller nyskrivna. Exempelvis finns i kapitlen helt nyskrivna sidor om Hållbar utveckling som knyter an till de nationella miljömålen.

Synpunkt 1b passar dig som:

söker ett modernt och aktuellt innehåll som skapar nyfikenhet och diskussionslust vill ha en välskriven bok, rikt illustrerad med förklarande bilder önskar ett läromedel med starkt fokus på Hållbar utvecklingSynpunkt är ett läromedel i naturkunskap som inspirerar eleverna att ta ställning och aktivt söka kunskap.

Författaren Anders Henriksson har gedigen lärarbakgrund från både grundskola och gymnasium och är en erkänt duktig naturfotograf.\\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.