Konsten att tala och skriva 5:e uppl
Bevaka denna bok

Konsten att tala och skriva 5:e uppl

Av: Strömquist, Siv

ISBN: 9789140688125

Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder också på ett stort antal mönstertexter.
\n
\nDen femte upplagan av Konsten att tala och skriva är grundligt genomarbetad och är i sin helhet anpassad till dagens tal- och skrivsituationer. Rekommendationer för den språkliga utformningen av texter avsedda för digital publicering har infogats. Kapitlen om interpunktion och språkriktighet ? till exempel om hur engelska lånord ska hanteras i svenskan ? är uppdaterade och utökade, och ett avsnitt om vikten av att skriva genusneutralt har tillkommit.
\n
\nKonsten att tala och skriva är en oumbärlig bok för alla, i alla typer av utbildningar. En bok att återvända till i framtida tal- och skrivsituationer.
\n
\nSiv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994-2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Konsten att tala och skriva 5:e uppl Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.