Mental träning
Bevaka denna bok

Mental träning

Av: Wessbo, Simon

ISBN: 9789140686329

Mental träning är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Mental träning innehåller åtta teman: \nVad är mental träning?\nPsykologi och presentation \nMotivation och målfokusering \nMentala träningsmetoder\nMindfulness ? att bli medveten om nuet\n?Det är mycket nu!? ? Stress\nSjälvkänsla\nLedarskap och handledning

Mental träning är ett pedagogiskt läromedel inom ett spännande ämne. Läromedlet upplägg följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet. Med ett tilltalande språk och ett tillgängligt upplägg presenteras teman som målfokusering, avslappningsmetoder, psykologiska faktorer som påverkar prestation, mentala träningsmetoder, stressfaktorer och självbilder.\nMental träning besvarar frågor som: \n? Vilken inverkan har stress på vår förmåga att prestera? \n? Hur inspirerar man andra att nå sin fulla kapacitet?\n? Hur skapar man en målbild och arbetar mot den? \n? Vad skiljer en coach från en ledare?

Mental träning i korthet: \n? följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet\n? består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.