Våld i hemmet - barns strategier
Bevaka denna bok

Våld i hemmet - barns strategier

Av: Överlien, Carolina

ISBN: 9789140681744

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn och ungdomar vars mammor har sökt skydd och hjälp på kvinnojourer. Boken presenterar också omfattande internationell forskning på området.\nGenom barnens berättelser får läsaren en bättre förståelse av hur barn upplever våld, liksom av hur barn agerar på olika sätt före, under och efter våldsepisoderna. Deras handlingar har som syfte att påverka situationen, de har ett tydligt mål, och kan därmed förstås som strategier och motstånd. Läsaren får även ta del av hur barnen upplever skolans, polisens och socialtjänstens sätt att bemöta deras utsatthet. Fram träder bilden av aktiva och ansvarstagande barn, men också av rädda och ensamma barn som inte känner att samhällets hjälpinstanser finns där för dem och som i brist på vuxna hellre vänder sig till jämnåriga vänner för stöd.\nVåld i hemmet - barns strategier riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom alla professioner som möter barn i sitt arbete, samt till politiska beslutsfattare.

Carolina Överlien är fil. dr och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Hon har forskat och arbetat med frågor som rör barn och våld i nära relationer i många år.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Våld i hemmet - barns strategier Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.