Arena 123 2:a uppl
Bevaka denna bok

Arena 123 2:a uppl

Av: Karlsson, Lars-Olof

ISBN: 9789140678430

Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram för Gy2011. Serien har, förutom boken Arena 123 för kurserna 1, 2 och 3, en bok för kurs 1a1 ? Arena 50p, samt Arena ? Internationell ekonomi och Arena ? Internationella relationer för kurserna med samma namn. Till Arena-serien finns ett webbstöd. Alla böckerna i Arena-serien finns också som interaktiva böcker. \nArena 123 täcker förutom stoffet till de tre kurserna i samhällskunskap stora delar av kurserna Internationella relationer och Internationell ekonomi. Boken har en klassisk struktur, men innehåller mycket intressant nytt stoff som hör till dagens undervisning i samhällskunskap och ligger i linje med Gy2011. Denna andra upplaga har utökats med ytterligare 12 sidor om privatekonomi och privatjuridik.\nBokens text förklarar utförligt och noga de teorier och modeller den tar upp. Sist i varje kapitel finns frågor av varierande slag. Och insprängt finns löpande rutor som ger fördjupning och konkretion av den löpande texten.\nTill boken finns det både elev- och lärarwebbar. I dem finns svar på bokens frågor, extra övningar, alla bokens bilder som pdf:er och interaktiva frågor som eleverna kan arbeta med för att testa sina kunskaper.\nDu ska välja Arena 123 om du vill ha en bok som:

Utförligt förklarar de modeller och teorier den tar upp Har många bra arbetsuppgifter och intressanta frågeställningar som gör ämnet levande Förbereder eleven väl för kommande studier Har en webb med mycket extra material Författaren Lars-Olof Karlsson har själv lång erfarenhet som lärare i samhällskunskap, men har också som förläggare arbetat med samhällsvetenskaplig utgivning.\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.