Hyresjuridik för socionomer
Bevaka denna bok

Hyresjuridik för socionomer

Av: Olshed, Mona

ISBN: 9789140675590


\n
\nEtt stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder eller diskriminering. För att kunna stödja dessa människor på rätt sätt är grundläggande kunskaper om rättsreglerna som rör boende viktiga.


\nBoken inleds med en kort genomgång av regelsystemet och det juridiska källmaterialet. Denna överblick behövs för att förstå och tillämpa de nya och förändrade rättsregler som kontinuerligt införs. Därefter går författaren igenom rättsregler om:
\n
\n
\nHyresavtal, borgen och diskriminering vid bostadshyra
\nHyresbetalning och dröjsmål med hyran
\nStörningar i boendet
\nÖverlåtelse och upplåtelse av bostad
\nFörverkande
\nBesittningsskydd, dvs. förlängning av hyresavtal
\nFörfarandet i hyrestvister
\nVräkning
\n
\nBoken vänder sig främst till studerande på socionomprogrammet och yrkesverksamma socionomer. Den är även nyttig läsning för dem som i sin yrkesutövning ska tillämpa hyreslagsbestämmelser och göra hyresjuridiska bedömningar.
\n
\nMona Olshed är juris kandidat och universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar i juridik, främst på socionomprogrammet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 289kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 48%

Köp Hyresjuridik för socionomer Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.