Syntes
Bevaka denna bok

Syntes

Av: William D. Clark

ISBN: 9789140674180


\nSyntes A revideras och blir Syntes kemi 1!
\nTill den nya gymnasieskolan har vi omarbetat och anpassat vår omtyckta kemibok Syntes A. En genomgripande uppdatering av innehållet, tillsammans med ett helt nyskrivet avsnitt om analytisk kemi, gör att Syntes kemi 1 uppfyller alla de krav som ställs i den nya ämnesplanen.
\n


\nSå här funkar Syntes 1


\n
\nBoken innehåller ett antal \"utblickar\". Det är sidor som eleven kan läsa för att fördjupa sig inom respektive område eller som intresseväckande tillägg.
\nDet pedagogiska språket och den rikliga mängden med bilder gör innehållet i Syntes kemi tydligt och lättillgängligt.
\nTill varje kapitel finns en sammanfattning som ger eleven en god överblick på kapitlets innehåll.
\nTill varje kapitel finns också flera övningsuppgifter.
\nHänvisningar till övningsuppgifterna hittar eleven i kapitlets faktatexter.
\nExtra krävande eller svåra uppgifter är markerade med röd numrering.
\n
\nLärarwebb med tydlig koppling till boken
\nTill Syntes kemi 1 tar vi fram en lärarwebb med allt material du behöver för att lyckas med kemilektionerna. Lärarwebben planeras vara klar i augusti 2011.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.