Vetenskap, kunskap och praxis
Bevaka denna bok

Vetenskap, kunskap och praxis

Av: Magdalene Thomassen, Joachim Retzlaff

ISBN: 9789140650702



Vad är teorigrunden för det praktiska arbetet inom vårdyrken och socialt arbete?



Vad betyder "forskningsbaserad praxis"?



Vad kännetecknar forskning och vetenskap och vad är förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer som används i praktiken?



Boken ger en introduktion till kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska teorier om kunskap och vetenskap, och visar hur dessa har påverkat utvecklingen av teori och praxis även inom vården och socialt arbete.



Vetenskap, kunskap och praxis innehåller tre delar. Den första tar utgångspunkt i praktisk verksamhet och behandlar olika sidor av det mångfasetterade kunskapsfält som samverkar i yrkesutövningen. I del två behandlas vetenskaplig kunskap och här ges också en introduktion till teman och debatter som är centrala i vetenskapsfilosofin. I del tre går vägen från vetenskapsfilosofi tillbaka till praxis. Mot bakgrund av en presentation av historiska traditioner och riktningar i vetenskapsfilosofin visas hur dessa riktningar har präglat och tagit sig uttryck i teori- och praktikutvecklingen inom vården och socialt arbete.



Boken hjälper studerande att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållande till vetenskaplig kunskap, till teoriutvecklingen inom det egna fältet och till grundläggande kunskaper för den praktiska yrkesutövningen. Kunskaper i vetenskapsfilosofi och kunskapsteori är viktiga redskap i ett sådant reflektionsarbete.



Magdalene Thomassen är filosof och verksam som lektor vid diakonihemmet, högskolan i Oslo. Hon är också utbildad psykolog.



Översättning: Joachim Retzlaff.

Fackgranskning: Martin Wiklund, Lunds universitet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 439kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 120krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 73%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.