Gleerups Engelska grammatik
Bevaka denna bok

Gleerups Engelska grammatik

Av: Ljung, Magnus

ISBN: 9789140617071

Gleerups Engelska Grammatik, avsedd för gymnasiet och komvux, är baserad på omfattande forskning om modern engelska.Grammatiken är traditionellt uppbyggd med ett kontrastivt perspektiv och en ordklassbaserad indelning, men försummar därför inte grammatikens funktionella och kommunikativa roll. Huvudinriktningen är mot 90-talets brittiska och internationella standardengelska. Relativt stort utrymme har dock även givits åt språklig variation, som t.ex. skillnaden mellan brittisk och amerikansk engelska och mellan olika stilnivåer.Vid sidan av det svensk-engelska kontrastiva perspektivet anläggs även ett invandrarperspektiv i form av påpekanden om kontraster mellan engelskan och vissa vanliga invandrarspråk.Till grammatiken finns två övningsböcker, en lättare och en svårare version, samt facit som kan köpas separat.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 851kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Gleerups Engelska grammatik Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.