Allmän grammatik
Bevaka denna bok

Allmän grammatik

Av: Magnus Ljung, Sölve, Ohlander

ISBN: 9789140607454Allmän grammatik är en resonerande introduktion till grundläggande grammatiska begrepp och företeelser. Dessa diskuteras först i svenskan och jämförs därefter med förhållandena i engelskan, tyskan och franskan.Boken ger dels insikter i grammatisk argumentation, dels den grammatiska allmänbildning som är en förutsättning för vidare grammatikstudier inom de individuella språkens ram.Boken är främst avsedd som introduktionsbok i grammatik vid universitetens språkvetenskapliga institutioner. Den torde också kunna vara av intresse för såväl språklärare som språkintresserade i allmänhet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Allmän grammatik Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.