Svensk juridik :.
Bevaka denna bok

Svensk juridik :.

ISBN: 9789139208952

Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt som författarna lagt ner mycket arbete på att anpassa texten till modernt språkbruk. En mängd exempel och förklarande skisser gör det komplicerade mer lättillgängligt. Författarnas ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.\\nBoken behandlar följande rättsområden:? Vad är juridik?? Konstitutionell rätt? Förvaltningsrätt? Personrätt? Allmän förmögenhetsrätt? Avtalsrätt? Köprätt? Fastighetsrätt? Ersättningsrätt? Arbetsrätt? Associationsrätt? Immaterialrätt? Marknadsrätt? Fordringsrätt? Sakrätt? Exekutionsrätt? Familjerätt? Straffrätt? Processrätt\\nSvensk juridik kan med fördel användas på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Svensk juridik :. Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.