Arbetslagstiftning 2013 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2013
Bevaka denna bok

Arbetslagstiftning 2013 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2013

Av: Angela Downing

ISBN: 9789139206460

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.Ur innehållet:


Kollektiv arbetsrätt


Anställningsskydd


Arbetstid


Semester


Studieledighet


Föräldraledighet


Jämställdhet


Diskriminering


Offentligt anställda


Arbetsprocess


Kvittning


Konkurs och utsökning


Arbetsmiljö


Arbetsskadeförsäkring


Arbetsmarknad


EU-rättsakter

Köp Arbetslagstiftning 2013 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2013 Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.