Utlänningslagen
Bevaka denna bok

Utlänningslagen

Av: Gerhard Wikrén, Sandesjö Håkan

ISBN: 9789139115878

En ny utlänningslag trädde i kraft den 31 mars 2006. Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Lagen innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utläningars ställning.

Lagens tillämpning tillämpning regleras närmare i 2006 års utlänningsförordning. Denna kommentar behandlar även utlännigsförordningen. \\nEn ny instans- och processordning har införts med migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen som överinstans. Asylbestämmelserna har ändrats och bestämmelserna om uppehållstillstånd har omarbetats. En ny ordning har införts för prövningen av politiska och andra verkställighetshinder. Även andra ändringar har skett och bestämmelserna i lagen har omgrupperats. Nya vägledande avgöranden har tillförts kommentaren och bilagedelen har kompletterats med nya rättsakter. \\nDen i april 2006 infördes nya viktiga EG-direktiv i Sverige. Dessa direktiv har medfört omfattande ändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Innehållet i denna nya kommentar är auktualiserat fram till den 1 maj 2006 och behandlar således även de ändringar som föranleds av direktiven. \\nBeställ Utlänningslagen samt tillägg med ändringar i lagen fram till den 2 juli 2007

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 982kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 800krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 19%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.