Rivstart
Bevaka denna bok

Rivstart

Av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

ISBN: 9789127666863

Rivstart A1+A2 och B1+B2
Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Rivstart A1+A2 täcker nivå A1 och A2. Den passar sfi -undervisningen studieväg3, kurs C och motsvarande nivå inom andra utbildningar.Rivstart B1+B2 omfattar nivå B1, B1+ och B2-. Boken kan användas på sfi studieväg 3, kurs D samt på grundläggande sva och motsvarande nivå inom andra utbildningar.I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presensperfekt (har talat), presens (talar) och presensfuturum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala).På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.Textböcker
Övningarna i textböckerna är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Längst bak i böckerna finns ett utförligt avsnitt om uttal samt uttalsövningar och där finns också en minigrammatik.Med Textbok A1+A2 följer en elev-cd med bokens texter, hörövningar och uttalsövningar i mp3-format samt texter till hörförståelse och facit till text- och övningsböckerna som pdf-filer.Cd:n till Textbok B1+B2 innehåller bokens texter, hörövningar, uttalsövningar samt övningsdialoger.Övningsböcker
I textboken introduceras grammatiskamoment som följs upp med systematiska övningar i övningsboken. Uppgifterna här lämpar sig väl för självstudier/hemarbete.Digitalböcker
Rivstart finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.Lärarhandledningar
Här finns råd och tips för arbetet med Rivstart. Dessutom finns en utförlig genomgång av svenskt uttal med många praktiska tips. En mängd kopieringsunderlag med bl a extra övningar, tester och manus till textbokens hörövningar finns också här.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.