Matematik 3000
Bevaka denna bok

Matematik 3000

Av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Roland Munther

ISBN: 9789127510272

Ett heltäckande läromedel

Matematik 3000 är ett läromedel i matematik för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen och omfattar böcker för alla kurser och program. Det bygger på en väl genomtänkt pedagogik som kombinerar tradition och förnyelse. Läromedlet är lätt att arbeta med, både för lärare och elever, och erbjuder goda möjligheter att variera arbetssätt och arbetsformer så att alla elever ges möjlighet att vara aktiva. Parallella serier

Läromedlet består av röd serie för yrkesprogrammen, en grön för samhällsvetare, esteter och enskilda kurser, en blå för naturvetare och tekniker samt en gul för komvuxelever. Nu utökar vi dessutom serien med två böcker avsedda för grundläggande vuxenutbildning. Övningsuppgifter, teman och aktiviteter

Böckerna innehåller ett rikligt antal övningsuppgifter ordnade efter stigande svårighetsgrad samt många och tydliga figurer. Övningsuppgifter, teman och aktiviteter är valda så att de har anknytning till det program respektive bok är avsedd för samt till vardagslivet. Så även uppgiftstyper, där den egna tankegången ska förklaras. Allt för att stimulera eleverna till ökad matematisk färdighet, förståelse och mognad.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.