Matematik 5000 Kurs 3c Blå Basåret Lärobok
Bevaka denna bok

Matematik 5000 Kurs 3c Blå Basåret Lärobok

Av: Alfredsson, Lena

ISBN: 9789127430105

Vilket arbetssätt föredrar du?Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Gör det lätt att variera undervisningenI Matematik 5000:s läroböcker finns några återkommande inslag:

AktiviteterBlandade övningarAppendixet \"Förmågor och bedömning\" till Blandade övningar, i boken och/eller på webbenHistorikRepetitionTemanSvar, ledtrådar och lösningarProblemlösningKan du det här?Lärarhandledningar som stöttarI lärarhandledningarna finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera och Teman samt Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller övningar som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna förväntas redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. Lärarhandledningarna är digitala och finns som 36 månaders-abonnemang.

Programanpassat innehållI Matematik 5000 har samtliga böcker fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen.

Vilka komponenter ska du välja?Böckerna för de olika programmen är uppdelade i färger enligt nedan:

Röd respektive Gul serieRöd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För kurs 2a finns Kurs 2a Röd & Gul lärobok.

Grön serieGrön serie för SA, EK, ES, HU och VUX tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurs b-spåret.

Blå serieBlå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret.

Basböcker på grundläggande nivåTill Kurs 1a Röd och Kurs 1a Gul finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna och är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning med fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan med fördel också användas på introduktionsprogrammen.

För VUXVUX-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 13. Böckerna uppmuntrar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges också i anslutning till avsnittet Repetition. Dessutom har Svar, ledtrådar och lösningar utökats med fler ledtrådar och lösningar jämfört med gymnasieböckerna.

För BasåretFör naturvetenskapligt och tekniskt basår finns nu boken Kurs 3c Basåret. Den här boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret t.o.m. kurs 2 och nu vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med kurs 3c, så att man enkelt kan fortsätta med Kurs 4 Blå lärobok.

Digitala läromedel som ger mer!Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från interaktiva böcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattformNOKflex individanpassar, hjälper och motiverar. Du får stöd att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp. NOKflex i korthet:

Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåtStatistik som ger en visuell överblick över elevernas fokusUppmärksammar förmågornaMotivationshöjande spelmomentMöjlighet att anpassa elevdelen efter intresseLäs mer på nok.se/nokflex.

App med lösningar, ledtrådar, tester och filmerMed Matematik 5000-appen får eleverna ta del av nyskrivna ledtrådar och lösningar till böckernas alla uppgifter, cirka hundra filmade lektionsgenomgångar samt självrättande tester på kurs- och kapitelnivå. Dessutom finns en Historikfunktion som listar avklarade respektive ännu ej avklarade övningar och testresultat. Appen laddas ner i App Store och Google Play. Den är gratis och innehåller ett demokapitel. Hela kurser köpes sedan inuti appen

Interaktiva böckerUppgiftsfilmer (genomgångar som visar på en lösningsmodell för valda uppgifter ur läroboken.)Videolektioner (genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras)Boken i digitalt formatInläst ljudZoom-funktion Läxhjälp på FacebookMatematik 5000 läxhjälp på Facebook är till för den som kört fast eller behöver få något förklarat igen. Här besvarar engagerade matematiklärare elevernas frågor, med korta svarstider och helt kostnadsfritt: www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Digitala böckerBoken i digitalt formatInläst ljudZoom-funktionElevwebb och lärarwebbGratis tillgång till extramaterial för elever och lärare på nok.se/matematik5000

StudieteknikhandledningPraktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik. Studieteknikhandledningen kan laddas ned på nok.se/matematik5000

\n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.