Heureka! Kurs 1 Övningar och problem
Bevaka denna bok

Heureka! Kurs 1 Övningar och problem

Av: Alphonce, Rune

ISBN: 9789127428737

Heureka! Nu fattar jag!Heureka är ett gediget men också modernt läromedel i fysik som ger eleven förståelse på djupet. Texter och bilder visar fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt och verklighetskopplat sätt.

Hjälper eleven att förståHeureka gör allt för att göra fysiken lättillgänglig och intresseväckande. Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter dyker upp efter varje nytt avsnitt och varje kapitel avslutas med en sammanfattning tillsammans med övningsuppgifter för övning, repetition och fördjupning.

LärarhandledningarHär finns nya, moderna och variationsrika laborationer (att göra såväl hemma som i klassrum) med bl a användning av datorn i fysikundervisningen. Dessutom beskrivs de olika undervisningsmomenten med kopplingar till ämnesplanens syften och mål.

Extra stöd och extra utmaningarTill de tre grundböckerna i Heurekaserien finns även extramaterial. I Ledtrådar och lösningar finns ledtrådar och lösningar till uppgifterna i böckerna. Eleven kan här välja att först läsa ledtråden för att sedan kunna gå vidare själv, alternativt tiita på lösningen för att öka förståelsen kring hur hen ska göra i nästa uppgift.

I Övningar och problem finns uppgifter av varierande svårighetsgrad både för den som vill ha en extra utmaning och för den som vill träna mer.

Gratis Heureka-läxhjälp på facebook!Heurekas popuära läxhjälp på facebook riktar sig till elever som är i behov av hjälp med uppgifterna i Heureka. Där kan eleven när som helst fråga vår fysiklärare om hjälp med uppgifter och annat ur Heureka. Ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att fysik är svårt och jobbigt. Läxhjälpen hittar du på facebook.com\\Heurekalaxhjalp.

Heureka som interaktiv bok hjälper eleven och stöttar lärarenMed Heurekas interaktiva funktioner blir det lättare för eleverna att ta till sig kunskapen på djupet. Filmer med teorigenomgångar och demonstrationer gör fysiken mer tillgänglig och hjälper eleven att förstå. Ledtrådar och lösningar i direkt anslutning till övningarna i läroboken hjälper eleven att arbeta självständigt utan att köra fast.

Till varje kapitel hör även två olika självrättande test. I början av kapitlet finns ett Förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa fysiken som finns i det kommande kapitlet. I slutet av varje kapitel finns Koll på kapitlet som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet.

Interaktiva simuleringar förtydligar ett fenomen, låter eleven testa sig fram och skapar ytterligare förståelse. Heureka Interaktiv hjälper alltså eleven att vara delaktig i sitt eget lärande och lotsar varje individ vidare till nästa steg.

Flippa fysiken med Heureka Interaktiv!Heureka interaktiv leder till många nya möjligheter för dig som lärare! Använd till exempel filmerna för att flippa delar av din undervisning. Med förberedda elever är steget till att arbeta ­praktiskt i klassrummet kortare än någonsin. Heureka Interaktiv skapar därför ett större handlingsutrymme för dig som lärare i klassrummet där varje minut är värdefull!

Vill du veta mer om att flippa undervisningen? Läs då Flipped Classroom av Daniel Barker. Du hittar den på www.nok.se/flippedclassroom

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 288kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 48%

Köp Heureka! Kurs 1 Övningar och problem Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.