Litteraturhistoria
Bevaka denna bok

Litteraturhistoria

Av: Inga Söderblom, Sven-Gustaf Edqvist

ISBN: 9789127405431

Litteraturhistoria

Denna litteraturhistoria ger den hittills fylligaste översikten över världslitteraturen för gymnasieskolan; den kan också användas inom komvux och på vissa postgymnasiala utbildningar, t ex lärarutbildningen. Här finns utförliga presentationer av såväl grekiska som romerska författare, medeltida trubadurer och av renässanslitteraturen. Varje epok inleds med en kort resum av tidens viktigaste politiska händelser samt ledande kultur- och idströmningar. Litteraturhistoria avslutas med ett mycket uppskattat litteraturlexikon. Söderblom/ Edqvists Litteraturhistoria har två alternativa antologier, Speglingar en behändig enbandsvolym eller de mer omfattande Texterna 1 och 2. Speglingar

Antologin innehåller ett centralt urval av klassisk litteratur från äldsta tider till våra dagar. Texterna är kronologiskt ordnade och i stort sett samtliga författare som är porträtterade i Litteraturhistoria är representerade i Speglingar. Texterna 1 och 2

Dessa antologier har ett betydligt större urval av både klassisk och modern litteratur än Speglingar. Texterna 1 sträcker sig från forntiden fram till det moderna genombrottet i slutet av 1800-talet. Texterna 2 fortsätter in i vår egen tid och avslutas med ett urval utomeuropeiska texter. Handledning

Handledningen är lärarens guide till antologierna Speglingar och Texterna 1 och 2 samt till Litteraturhistoria. Handledning innehåller bl a ett allmänt litteraturorienterande kapitel med motiveringar för litteraturläsning, en omfattande översikt över litterära teorier och metoder samt genrebeskrivningar med exempel på analysmodeller. Vidare presenteras konkret en rad arbetsformer för litteraturundervisningen, där förslag till tematisk uppläggning av litteraturstudiet ges stor plats. Det största utrymmet upptas av fylliga kommentarer till antologitexterna.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Litteraturhistoria Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.