Nyanlända och lärande
Bevaka denna bok

Nyanlända och lärande

Av: Nihad Bunar

ISBN: 9789127142367

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till:

\\nFortsatt kunskapsutveckling.\\nEn god språkutveckling.\\nSkolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk.\\nIdentitetsutveckling.\\nInkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

\\nÄmnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling.

\\nHåll dig uppdaterad på vår Facebooksida. 

Genom att belysa frågeställningen ur ett antal olika vinklar, inte minst ur de berörda barnens och föräldrarnas, ger författarna en kunskapsbas som väl behövs (...) Samtliga bidrag är såväl teoretiskt intressanta som handfast användbara ochförhoppningsvis kommer de att få en stor läsekrets. (...) Inom lärar- och vägledarutbildning är dock boken troligen ett kommande obligatorium.

Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 21, 2015

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 420kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 300krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 29%

Köp Nyanlända och lärande Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.