Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar
Bevaka denna bok

Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar

Av: Aarbakke, Jarle

ISBN: 9789127122062

Läkemedel har en central plats för att förebygga och behandla sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. Tack vare den pedagogiska framställningen och många förklarande färgillustrationer har den blivit ett standardverk för studerande på sjuksköterskeprogrammet, och den används även på andra utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.Verket är indelat i två volymer. Illustrerad farmakologi 1: Principer och tillämpningar är grundligt reviderad i både text och bild. Boken redogör för hur läkemedel utövar sin effekt (farmakodynamik) och hur de omsätts i kroppen (farmakokinetik). Den diskuterar det nya området biologiska läkemedel samt tar upp regelverk och rutiner för läkemedelshantering och biverkningsrapportering. Vidare förklarar boken orsakerna till individuella variationer i läkemedelseffekter och ger en god förståelse av dosering, biverkningar, utsättningseffekter och beroende. Läkemedelsbehandling under graviditet och amning liksom medicinering av barn respektive äldre tas upp i särskilda kapitel.I bearbetning av Jan Hasselström.Den andra volymen, Illustrerad farmakologi 2: Sjukdomar och behandling, beskriver läkemedel och läkemedelsgrupper i relation till organsystem och sjukdomsgrupper.Till böckerna hör nätplatsen www.nok.se/illustreradfarmakologi med bland annat instuderingsfrågor och länkar till viktiga källor.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.