Utbildningsvetenskap för förskolan
Bevaka denna bok

Utbildningsvetenskap för förskolan

Av: Overgaard, Jörgen, Bim Riddersporre, Sven Persson

ISBN: 9789127121119

Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan nu fått en reviderad läroplan och blivit en egen skolform? Hur kan ett reflekterande utbildningsvetenskapligt synsätt ge stöd åt pedagogers arbete och därmed åt barns lärande i förskolan?Boken och är indelad i tre större sektioner:
 Perspektiv på förskola och barndom
 Lärande, demokrati och ämnesdidaktik
 Styrning och villkorEfter en genomgång av förskolans utveckling och barndomens historiska framväxt följer ett flertal ämnesdidaktiska kapitel om demokrati, lek och språk, tidiga möten med skrift, naturvetenskap, matematik, historia och estetik. Avslutningsvis behandlas ledarskapets betydelse, arbetet kring dokumentation och bedömning samt förskolans fysiska miljö.
    Utbildningsvetenskap för förskolan är främst avsedd för studerande på förskollärarutbildningen och för fortbildning av förskollärare. Den riktar sig även till rektorer och förskolechefer.Sven Persson är professor i pedagogik vid Lärarutbildningen samt vetenskaplig ledare vid Centrum för professionsstudier, Malmö högskola. Bim Riddersporre är fil dr i psykologi, universitetslektor i utbildningsvetenskap samt prodekan vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Båda fackredaktörerna är, liksom flertalet av kapitelförfattarna, verksamma inom Lärarutbildningens forskningsmiljö Barndom, Lärande och Ämnesdidaktik vid samma högskola.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.