Chef med känsla och förnuft
Bevaka denna bok

Chef med känsla och förnuft

Av: Christer Sandahl, Ib Hessov, Mia von Knorring

ISBN: 9789127119741

Att vara chef är en känslomässig verksamhet, en verksamhet som ofta utspelar sig under hög yttre press och med chefen mitt på scenen. Det handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och hantera andras känslor utan också om att hantera sina egna känslor. Chefskap innehåller många olika känslomässiga dilemman såsom synlighet, beroende och ensamhet.


\nKänslor är en central informationskälla i rollen som chef. Bedömningen av en situation behöver ske genom en sorts reflekterande vandring fram och tillbaka mellan känsla och förnuft. Känslor ger oss anledning att tänka en gång till och känslor bidrar med underlag så att vi kan bli kapabla att fatta omdömesgilla och kloka beslut. Då är det möjligt att vara chef på ett professionellt sätt och kunna värna etiska värden i arbetet som chef utan känslor blir vi tanklösa.

Köp Chef med känsla och förnuft Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.