Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
Bevaka denna bok

Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin

Av: Broberg, Anders

ISBN: 9789127114845

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Författarna redogör utförligt för hur de olika anknytningsmönstren påverkar psykisk hälsa och ohälsa i olika åldrar, samt diskuterar psykoterapi utifrån ett anknytningsperspektiv. Detta är den fristående fortsättningen på Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer (2006).

\nBoken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykologi, medicin, psykiatri, psykoterapi, socialt arbete, barnhälsovård och skola.

\nAnders Broberg är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.  Pia Risholm Mothander är fil.dr, lektor i utvecklingspsykologi samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pehr Granqvist är docent och forskarassistent i psykologi. Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare.

\nInnehåll\n1. Inledning \n2. Anknytning ur ett familjeperspektiv \n3. Klinisk spädbarnspsykologi \n4. Anknytningsbaserade interventioner i späd- och  småbarnsfamiljer \n5. Anknytningsmätning under barndomen \n6. Desorganiserad/desorienterad anknytning \n7. Psykopatologi i barn- och ungdomsåren ur ett anknytningsperspektiv \n8. Att bedöma anknytningstrygghet hos äldre ungdomar och vuxna \n9. Anknytning och psykopatologi hos vuxna \n10. Anknytningsteori och psykoterapi\n11. Anknytning, religiositet och andlighet \n12. Avslutande synpunkter

\nExtramaterial finns på bokens hemsida www.nok.se/anknytning.

\n \n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 498kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 60%

Köp Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.