Nya perspektiv på religion
Bevaka denna bok

Nya perspektiv på religion

Av: Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson

ISBN: 9789127074118

Vad är egentligen religionsvetenskap? Hur ser den moderna religionsforskningen på sin egen vetenskapliga tradition? Religionsvetenskapen har traditionellt haft en hierarkisk syn på religionen. Hierarkierna vilar på underförstådda kristna, evolutionistiska, elitistiska och patriarkala premisser eller uppfattningen att studiet av texter är mer relevant än fältarbete. Likaså att gamla religioner är mer intressanta att studera än nya. I Nya perspektiv på religion ser författarna kritiskt på dessa premisser. De använder ett dubbelt perspektiv där religionen både betraktas som en avgränsad företeelse utan kopplingar till det samhälle den existerar inom, och integrerat i ett större sociokulturellt sammanhang. Ämnet religionshistoria introduceras, men läsaren får också en inblick i socialantropologisk, etnologisk och religionssociologisk teori och metodlära. Bokens åtta kapitel omfattar grundläggande diskussioner om det religionshistoriska ämnets framväxt och idhistoria, och initierade analyser av "klassiska problemområden" som rit, myt, magi och offerteori. Boken avslutas med en presentation av genusteorier och en kritisk diskussion om ämnet historia och behov av nya frågeställningar. Boken kan användas både som en introduktionsbok till ämnet religionshistoria och som en teori- eller metodbok för studenter som ska skriva uppsatser i religionshistoria. Översättning Ulla-Stina Rask

Professor Ingvild Slid Gilhus och förste amanuensis Lisbeth Mikaelsson, båda vid universitetet i Bergen, tillhör Norges främsta forskare inom det religions-historiska fältet. Båda har publicerat ett stort antal böcker och artiklar inom exempelvis genusteori, nya religiösa rörelser/nyandlighet, grekisk och romersk religion och tidig kristendom. Ingvild Slid Gilhus är också en internationellt erkänd forskare.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 383kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 61%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.