Barn som märks
Bevaka denna bok

Barn som märks

Av: Ehinger, M

ISBN: 9789127072435

Det finns barn som ställer omgivningen inför stora problem och de förbryllar även experterna. De är sinsemellan olika på många sätt, men deras sätt att förstå och kommunicera med andra är inte det vanliga. Numera får de diagnoser eller mindre väl underbyggda beteckningar som DAMP, ADHD, MBD eller Asperger syndrom. Den här boken vill bidra till en komplex förståelse av dessa barn där ett neuropsykiatriskt synsätt beaktas som en av flera aspekter. Även dessa barns utveckling sker i en växelverkan mellan inre upplevelser, sociala relationer och biologiska individuella förutsättningar. Känslor och kontakten med andra spelar stor roll för såväl den neurologiska som den psykologiska utvecklingen. Men barn som märks är mer än andra barn beroende av att lära sig samspela med andra närstående personer, liksom att hantera konflikter. Författarna presenterar ny kunskap om samspelets betydelse för hjärnans utveckling, bland annat analyseras diagnosens inverkan på barnens liv. Man vet att de sätt vi uppfattar varandra och oss själva på tenderar, på gott och ont, att skapa självuppfyllande profetior. En jämförelse görs med situationen för blinda och döva barn, där man tydligt kan se faran med att enbart fokusera på handikappet hos det enskilda barnet. Medverkande: Björn Wrangsjö (red.) är med. dr, barn- och ungdomspsykiater, psykoanalytiker, chef för Institutet för utbildning i barn och ungdomspsykiatri i Stockholms Läns Landsting. Gunilla Guvå är leg. psykolog, psykolog-konsult för personal i skola och förskola i Södertälje samt doktorand vid Linköpings universitet. Leif Havnesköld är leg. psykolog och psykoterapeut samt lärare i psykoterapi vid SAPU och IPP, Stockholm. Tomas Ljungberg är läkare och etolog vid zoologiska institutionen, Stockholm, och arbetar med barns tidiga utveckling i ett biologiskt perspektiv. Gunilla Preisler är bitr. professor, leg. psykolog och forskar om barn med funktionshinder ur samspels- och relationsperspektiv samt undervisar i psykologi vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Pia Risholm Mothander är fil. dr, leg. psykolog och psykoterapeut och arbetar vid PBU:s psykologverksamhet vid mödra- och barnhälsovården samt som privat-praktiserande lärare och handledare. Lennart Ramberg är barn- och ungdoms-psykiater, psykoanalytiker och doktorand vid Institutionen för barn och ungdoms-psykiatri vid Lunds universitet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.