Om konflikter : hemma och på jobbet
Bevaka denna bok

Om konflikter : hemma och på jobbet

Av: Barbro Lennéer-Axelson, Ingela Thylefors

ISBN: 9789127064058

Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. Om konflikter är den första översikten av vad forskning och erfarenhet har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när blir de kreativa? Inte minst viktigt: hur hanterar man dem? En del vedertagna uppfattningar i synen på konflikter och hur man ska handskas med dem ifrågasätts. Perspektivet är både förebyggande och problemlösande. Boken riktar sig till en bred allmänhet, men den är också användbar inom olika slags utbildningar inte minst för chefer och andra sorn måste kunna hantera konflikter mellan människor i sitt dagliga arbete. Barbro Lenner Axelson och Ingela Thylefors är lärare och forskare i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet, vid institutionen för socialt arbete respektive psykologiska institutionen. Båda har dessutom i många år arbetat med konflikthantering i organisationer och skrivit en rad böcker, var för sig och tillsammans.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 85krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.