Att tämja ensamheten
Bevaka denna bok

Att tämja ensamheten

Av: Jean-Michel Quinodoz

ISBN: 9789127054875

Ensamheten kan inge oss underliga, ibland livsfarliga tankar. Men tämjd är \\nensamheten en värdefull tillgång, en grundval för vår \\nkontakt med oss själva och med andra. I denna viktiga och kloka bok visar Quinodoz hur \\nupplevelsen av ensamhet kan aktualiseras, förvandlas och bearbetas i den \\npsykoanalytiska situationen. Författaren ger oss en \\nfascinerande inblick i en psykoanalytikers \\nvardagsarbete och diskuterar olika psykoanalytiska \\nförsök att fördjupa vår förståelse för \\nensamhet och separation.\\nAlla människor har erfarenhet av en \\növergång från det ursprungliga totala beroendet av \\nmodern eller andra omvårdande personer till \\nupplevelsen av avskildhet och egen individualitet. Denna \\növergång är oundvikligen smärtsam och väcker \\nångest för ensamheten eller, med \\npsykoanalytiskt språkbruk, separations- och \\nobjektförlustångest. Ohämmad separationsångest innebär en \\ntragisk rädsla att bli ensam och övergiven. Att \\ntämja ensamheten betyder inte att eliminera \\nångesten utan att lära sig att möta den och att använda \\nden i livets tjänst.\\nI bokens första del utgår Quinodoz från sin \\negen kliniska erfarenhet för att beskriva \\nseparationsångestens olika uttrycksformer och sätten att \\nförsvara sig mot den. Därefter följer en \\ngrundlig genomgång av separationsbegreppet i den \\npsykoanalytiska teorin och en diskussion om analytikerns sätt att tolka \\nseparationsångesten när den ger sig till känna i analysen. \\nSlutligen skriver författaren om analysens avslutning \\noch om utvecklingen av vår förmåga att tämja \\nensamheten.\\nFörfattaren introducerar begreppet \\n"bärighet" för att beskriva förändringen hos patienter \\nsom har införlivat terapeutens omsorg om dem, så \\natt de går därifrån med en känsla av att \\n"vingarna bär". Att kunna härbärgera den \\nsmärtsamma separationsångesten kan bli en kreativ \\ntillgång som kan göra oss förmögna till djupa \\nrelationer med andra, präglade av ömsesidig respekt \\nför varandras unika och självständiga existens.\\nJean-Michel Quinodoz är \\nprivatpraktiserande psykoanalytiker i Genève, medlem \\ni Schweiziska psykoanalytiska föreningen och konsulterande psykiater vid Psykiatriska \\ninstitutionen, Universitetet i Genève. Han \\när även ansvarig redaktör för Europa i \\nInternational Journal of Psycho-Analysis.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Att tämja ensamheten Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.