Streams in Literary History
Bevaka denna bok

Streams in Literary History

Av: Ernst, Carina

ISBN: 9789121212585

Streams in Literature är en bok som på ett spännande och lättillgängligt sätt berättar om den engelskspråkiga litteraturen och vilka strömningar och händelser i samtiden som har präglat den.\nLäs mer\nStreams in Literary History börjar med den medeltida muntliga traditionen och fortsätter kronologiskt in i vårt millennium ? från Beowulf till Vita tänder.\nDe sju kapitlen heter The Middle Ages, The Renaissance, The Enlightenment, The Romantic Age, The Victorian Age, The Twentieth Century Part One, The Twentieth Century Part Two.\nVarje kapitel ger en överblick över hur samhället ser ut och vilka idéer som ligger i tiden under respektive period. Detta leder vidare till litteraturens roll och vilken karaktär den har. De viktigaste genrerna, stildragen och författarskapen tas upp.\nI varje epok presenteras ett antal författare. Vi ser hur deras bakgrund och idéer tar sig uttryck i deras skrivande, och vi kan känna igen oss genom tid och rum. Kvinnliga författare är väl representerade.\nEtt genomgående drag i Streams in Literary History är hur litteratur ger eko i andra verk, och till varje kapitel finns tips om romaner och filmer som anknyter till epoken eller författarna.\nArbetsuppgifterna sist i varje kapitel går bland annat ut på att se de viktigaste dragen i den period man just bekantat sig med och jämföra med vår egen tid.\nEn särskild del i boken erbjuder mer material som kan användas under lärarens ledning eller självständigt av eleverna. Här finns vägledning till arbetsuppgifterna i kapitlen. Vidare kan man arbeta med Further assignments, tre sorters större uppgifter som lockar till att fördjupa sig och vidga perspektivet. De är anpassade för olika redovisningsformer och utgår från boken men är inte knutna till enskilda kapitel.\nDessutom finns en lista över de litterära termer eleverna möter i boken och en vanlig ordlista, båda engelsk-engelska.\nStreams in Literary History ger stoff och frågeställningar för lärare och elever som vill låta litteraturhistorien få större utrymme. Tillsammans med Streams in Literature bildar den ett komplett kursmaterial.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 483kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Streams in Literary History Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.