Geografi
Bevaka denna bok

Geografi

Av: Peter Östman, Olof Barrefors, Kalju Luksepp

ISBN: 9789121211090

Geografi A 2000 beskriver de processer som skapat människans omgivning, berggrund, jordar, vatten, klimat och växtlighet, människans utnyttjande av dessa resurser samt de effekter människans aktiviteter har på miljön. Geografi A 2000 bygger på nio kapitel ur den tredje upplagan av Geografi A+B Människan, resurserna och miljön. Stoffurvalet är gjort i samarbete med lärare från ett dussintal skolor. Texten är uppdaterad med vissa nyskrivna avsnitt, t.ex. fyra nya uppslag om GIS, befolkningsgeografi, det svenska landskapet och näringslivet. Ett antal nya fotografier och kartor har tillkommit.Geografi B 2000 bygger vidare på A-kursen med betoning på värdet av kunskap, förståelse och upplevelser av platser och miljöer i såväl vårt eget land som i andra delar av världen. Geografi B 2000 är en nyskriven bok med fem teman samt ett avsnitt om projektarbete/forskningsuppgifter i geografi.Följande teman tas upp:

Vår plats, andra platser. En jämförande analys av platser.

Region och miljö.

Landskap och samhällsplanering i Sverige.

Städer, stadsmiljö och framtiden. Detta tema är också tänkt att kunna användas i den valbara kursen Staden och framtiden.

Turism och resor.

Om projektarbete.Geografi A+B 2000 är en sammanslagen version av Georgrafi A och Geografi B.Lärarpärm 2:a reviderade och uppdaterade upplagan.. 332 sidor text, 30 färg-OH samt åtta blindkartor ingår den nya pärmen. Nytt stoff är bl a uppgifter till de kapitel som finns med i den nya B-kursboken som skrivits efter kursplan 2000.Böckerna i Geografi 2000-paketet finns inlästa för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 125krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.