Perspektiv på lärande
Bevaka denna bok

Perspektiv på lärande

Av: Phillips, D C

ISBN: 9789113023007

Detta är ingen omfångsrik bok om lärandets teoretiska grund utan en kort och kärnfull sådan, som snabbt drar in läsaren i en dialog om hur teorierna förhåller sig till varandra och hur de kan omsättas i klassrummet.

Författarna, båda synnerligen erfarna lärarutbildare, lyckas med konststycket att levandegöra både klassiska och moderna perspektiv på lärande. Illustrativa fallstudier inbjuder läsaren till att diskutera vad som egentligen händer i klassrummet och i den enskilda eleven. De uppmanas med hjälp av en särskild modell att själva pröva teoriernas styrka och svagheter. På så sätt utvecklar de sin förmåga att formulera sin egen syn på undervisning och lärande.

Boken vänder sig till en bred läsekrets, i själva verket alla som vill sätta sig in i de förhärskande perspektiven på lärande, oavsett om det handlar om barn, unga eller vuxna.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 223kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 55%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.