Design för lärande i musik
Bevaka denna bok

Design för lärande i musik

Av: Anna-Lena Kempe, Tore West

ISBN: 9789113022741

Musik ger livet mening. Musiken ackompanjerar våra dagliga upplevelser av situationer, relationer och företeelser. Men hur får musiken mening i olika sammanhang, och hur hänger meningsskapande ihop med lärande?

Musik blir musik först när upplevelsen hänger samman i fraser eller rytmiska riff och vi känner igen oss i ett mönster. Vi associerar musik till personer, händelser, tid och rum. Samma musik får olika mening för olika människor. Musik är liksom språket ett system av tecken och symboler. Med system menas det sammanhang inom vilket vi tolkar och skapar mening av enstaka tecken som ljud, toner, bokstäver eller noter. I boken knyts forskning om meningsskapande ihop med lärande i musik.
Kommunikation och estetiska upplevelser är multimodala. Det betyder att vi skapar mening i flera olika teckensystem parallellt. Musiken i filmer och datorspel är exempel på hur vi associerar till bilder och händelser utanför musiken. Boken handlar i första hand om musik, men också om språket och om hur dessa och andra teckensystem kompletterar, samspelar och ibland motsäger varandra beroende på situationen.

Författarna analyserar meningsskapande i och med musik i olika sammanhang, samt hur kommunikationen i musikundervisning påverkar möjligheterna till meningsskapande och lärande. Med en ny undervisningsdesign som utgår från villkoren för meningsskapande kan fler elever lära sig att musicera på ett meningsfullt sätt.
Boken riktar sig till blivande och verksamma musiker och musikpedagoger samt till alla människor som är nyfikna på musikens mening i våra liv.
I samma serie ingår Design för lärande (2008) och Design för lärande - ett multimodalt perspektiv (2010). 

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.